کارت خرید

سرور مجازی آلمان هارد SSD

سرور مجازی آلمان رم 512
 • پ2دازنده کورای 1
 • حافظه ی رم 512 MB
 • هارد 10 GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s
سرور مجازی آلمان رم 2
 • پردازنده کورای 2
 • حافظه ی رم 2048MB
 • هارد 20GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s
سرور مجازی آلمان رم 4
 • پردازنده کورای 2
 • حافظه ی رم 4 GB
 • هارد 30 GB SSD
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s