کارت خرید

سرور مجازی آلمان هارد SATA

سرور مجازی آلمان رم 512
 • پردازنده کورای 1
 • حافظه ی رم 512 MB
 • هارد 20 GB
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s
سرور مجازی آلمان رم 1 GB
 • پردازنده کورای 1
 • حافظه ی رم 1024 MB
 • هارد 40 GB
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s
سرور مجازی آلمان رم 2
 • پ2دازنده کورای 1
 • حافظه ی رم 2048 MB
 • هارد 60 GB
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s
سرور مجازی آلمان رم 4
 • پ2دازنده کورای 1
 • حافظه ی رم 4048 MB
 • هارد 60 GB
 • ترافیک نامحدود
 • سرعت پورت 1 GBit/s